Första anlöpen denna vecka

Färre passagerare med kryssningsfartygen

I år kommer kryssningsfartyg att göra 69 anlöp till Visby varav 54 går in till kaj, visar Visby hamns uppgifter över kryssningstrafiken.

Sammanlagt beräknas kryssningsfartygen ha 44 000 passagerare. Första fartyget var Saga Pearl II, som kom i går och hon följs i dag av Fram.

På senare år har antalet kryssningsanlöp i Visby minskat kraftigt, eftersom de allt större fartygen inte får plats i hamnen.

I fjol lade 68 kryssningsfartyg till i och utanför Visby hamn. Med fartygen kom 51 000 passagerare. Det var en klar ökning mot 2009 då 52 fartyg kom med 33 000 passagerare.

2010 var det två båtar som inte kunde angöra Visby på grund av dåligt väder - det kan jämföras med tio stycken 2009 och 2008.