Strandskydd diskuterades i Östergarn

6:57 min

Det var många som samlades i Östergarns bygdegård i går kväll för att diskutera strandskyddet.

Det var länsstyrelsen som informerade om strandskyddet och försökte få en bild av vad folk tycker i frågan. Bland annat efterlystes förbättringar av reningsverken i Katthammarsvik och Ljugarn. Också att det behövs åtgärder för flygsanddynerna som håller på att växa igen.