Antalet dubblerades

Kraftig ökning av vårdnadstvister

1:45 min

Antalet vårdnadstvister i Gotlands tingsrätt har ökat markant under de senaste åren. Från 51 ärenden 2009 till 115 ärenden förra året. Även socialförvaltningens familjerättsavdelning har märkt av ökningen.

Antalet vårdnadstvister ökar i hela landet och Gotland är inget undantag. Enligt lagmannen Mikael Mellqvists pärm med svarta siffror kan man läsa att vårdnadstvisterna ökat rejält under de senaste året.

I början av 2000-talet har siffrorna legat runt mellan 50 och 60 vårdnadstvister varje år. 2009 var siffran 51. Men sen hände något.

2010 avgjordes 115 vårdnadstvister i rätten och nu bara under det första kvartalet 2011 har redan 34 mål tagits upp.

Enligt familjerättens Joakim Blom har antalet samtal som familjerätten för med föräldrar som är på väg in i en seperation ökat rejält. Under 2010 pratade han med över 300 barn.