Utanför Östergarn

Misstänkt oljeutsläpp i havet

Kustbevakningen har fått indikationer på att det kan vara ett oljeutsläpp syd sydost om Östergarn 20 distans ut från den gotländska kusten. Uppgifterna kommer från en norsk satellit och har inte kunnat kontrollerats.

Kustbevakningen har inget fartyg att skicka utan kommer att sända ett flygplan till platsen senare i eftermiddag.