JO kritiserar

Tekniska nämnden är för långsam

JO riktar kritik mot tekniska nämnden för långsam handläggning. Det var i maj 2008 som en kvinna ansökte om bostadsanpassningsbidrag. När anmälan gjordes i november förra året, hade kvinnan ännu inte fått något besked från kommunen.

Kommunen ansåg att kvinnan själv fördröjt ärendet eftersom hon inte skickat in de kompletterande uppgifter kommunen behövt för att fatta beslut.

Men JO kritiserar kommunen och hävdar att en myndighet har visst ansvar att själv driva på ett ärende och att en handläggningstid på två och ett halvt år inte är accaptabel.