Linné blir staty på Östergarnsberget

En staty av Carl von Linné och hans lärjungar kommer att sättas upp på Östergarnsberget. Statyn kommer att avtäckas i samband med Linnévandringen i början av juni.

Statyn har skapats av hantverkaren Elfrida Ahlby från Ala och Rolf Erixsson, smed i Gammelgarn.

Statyn är en del i arbetet med att utveckla Österganslandet som besöksmål.

Under våren ska Nygarn Utveckling AB även bygga en utomhusscen bakom det gamla skolhuset som ska placeras vid  ingången på baksidan.