Klintsbrovik

Fåröbor får tycka till om bro

Nu ska fåröborna få säga sitt om planerna på vad som ska hända med den gamla högbryggan i Klintsbrovik. Enligt beräkningar från Fortifikationsverket skulle det kosta 5-6 miljoner att rusta upp bryggan.

Under hösten kommer Fortifikationsverket att arrangera ett möte på Fårö där alla berörda får säga sitt. I samband med mötet kommer arkitekter att göra en skiss av hur det skulle kunna komma att se ut utifrån de synpunkter som kommer in under mötet.