"Hela silverskatten var värd 1,5 miljoner kronor"

5:56 min

I rättegången om skattplundringar på Gotland vittnade i dag professorn i numismatik Kenneth Jonsson ifall de påträffade mynten kan kopplas till brottslig verksamhet. 

Det finns många myntsamlare i Sverige men det är ändå få som har djupare kunsper om mynt. Kenneth Jonsson menade att många frågar honom om råd men att han inte varit i kontakt med någon av de tilltalade. Han konstaterade också att de mynt som beslagtagits hos myntsäljaren har sorterats med stor kunskap när det gäller engelska och nordiska mynt.

Kenneth Jonsson berättade att han vid fyra tillfällen har gått igenom mynten i polishuset i Visby och säger att värdet är mellan en halv och en miljon för det beslagtagna respektive det man hittat på åkern i Alva, tillsammans cirka 1,5 miljoner kronor.

På eftermiddagen hördes kriminalteknikern vid polisen i Visby Johan Karlström om materialet i de beslagtagna datorerna och gpsapparaterna.

Det som är extra intressant är alla kart- och positionsuppgifter om olika platser på Gotland som hittas samt om man kan binda uppgifterna i datorerna med de tilltalade männen.

I morgon torsdag är det sista rättegångsdagen och slutpläderingar.