Slite

Konståkningsläger föreslås få bidrag

Idrottsklubben Graip i Slite ska även i år arrangera träningsläger för konståkare.

Omkring 300 personer i olika åldrar från hela Norden brukar delta i lägret och tillsammans med anhöriga drar konståkningen ungefär 4 000 personer till Gotland under flera veckor.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås ge arrangemanget omkring 100 000 kronor i hyresbefrielse och kontant stöd.