Korpen kan få bibliotek

Kultur- och fritidsförvaltningen har planer på ett nytt bibliotek i Korpens entré i Visby.

Tanken är att samordna restaurangen med reception, väntrum och bibliotek. Där ska man kunna läsa böcker och aktuella tidningar medan man väntar på ett läkarbesök, eller ordineras en bok på recept.

Tanken är att biblioteket ska inriktas på barn, äldre och funktionshindrade. Här ska i första hand nya böcker presenteras men också musik och filmer finnas till låns.

Planerna på det nya biblioteket på Korpen ska diskuteras på kultur- och fritidsnämndens nästa sammanträde.