REVISORERNA

Chefer ska ha enhetliga avgångsvederlag

1:53 min

Före detta chefer inom region Gotland har i en del fall fått för stora avgångsvederlag. Därför bör regionen se över utbetalningen av pengar till chefer som lämnar sina poster, anser regionens revisorer.

Frågan uppmärksammandes när P-G Werkelin slutade som rektor på folkhögskolan i Fårösund och  fick 1,5 års avgångsvederlag. Men det tyckte regionens revisorer var för högt.

De lät göra en granskning som kom fram till att det inom region Gotlands förvaltningar finns väl genomarbetade regler och riktlinjer.

Men enligt granskningen följs de inte ute i verksamheten, så att chefer på alla nivåer berörs.

Och därför bör det finnas enhetliga regler för chefer på alla nivåer i regionens förvaltningar, anser nu revisorerna.