Fårö

Bergmancentret är utan pengar

5:10 min

Det är ekonomisk kris inom Bergmancentret på Fårö. Nyligen fick stiftelsen nej av EU på sin ansökan om pengar för att rusta upp Fårö skola till ett handikappanpassat Bergmancentrum med kafé och samlingslokaler. Bergmancentret ska nu skriva en ny EU-ansökan. Får de nej på den också måste skolan lämnas tillbaka till region Gotland.