Andra prishöjningen i år

Dyrare att åka Gotlandsbåten

Från och med i dag höjer Destination Gotland priset för att åka till och från Gotland, både för boende på ön och för andra.

Vuxenpriset för en gotlänning höjs med 20 kr. För en biljett med ekonomiplats blir det nya priset 187 kr. Försalongspriset blir 238 kr mot tidigare 218 kr. Personbil ökar med 25 kr till 226 kr.

För besökare ökar priserna också med upp till 20 kr. Lägstapriset för vuxen med ekonomiplats ligger dock kvar på 230 kr. Priset för en personbil ökar med 25 kr.

Det är andra gången i år som Destination Gotland höjer priserna. Företaget motiverar nya prishöjningen med att biljetterna baserade sig på ett pris på 104 dollar per fat, men att det priset sedan dess passerats och nu ligger på 114 dollar.

I avtalet med staten finns inskrivet att operatören för färjetrafiken står för halva kostnaden vid ökning av oljepriset. Det innebär att rederiet, och därmed i förlängningen passagerare och godskunder, påverkas av omvärldsfaktorer som exempelvis oljepriset. Detta skiljer sig från tidigare avtal, då staten stod de för hela oljeprisökningen.

- Vid senaste prishöjningen utgick vi från en mer försiktig prognos av oljepriset. Med facit i hand kan vi konstatera att prisutvecklingen för oljan utvecklats uppåt i en snabbare takt än vad vi och övriga analytiker bedömde, säger Ulf Ahlquist, vd på Destination Gotland.