Ireviken

Nybyggen blir regeringsfråga

Den nya detaljplanen för Ireviken i Hangvar blir nu ett fall för regeringen. Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga nytt längs klintkanten vid Ireviken, men Naturskyddsföreningen på Gotland anser att klinten där ska skyddas från exploatering. Detta eftersom föreningen anser att området har höga naturvärden.

Det blir alltså regeringen som får avgöra den frågan.