Små konsekvenser

Sopkonflikten fortsätter

Den sopkonflikt som varit i gång i drygt en vecka har ännu inte fått några större konsekvenser på Gotland. Transport har varslat om övertids- och mertidsblockad. Bland annat handlar konflikten om ackordslön ska införas eller inte.

Den andra juni - På kristihimmelsfärdsdag kan Gotland drabbas av konflikten. Då brukar sophämtarna vara i tjänst. Men så blir det inte om konflikten inte är löst

Den 26 maj återupptas förhandlingarna tillsammans med medlare.