Konsum

Överklagande tas inte upp

Regeringen tar inte upp överklagandet mot Konsums nya stormarknad i östra Visby. Det var Växthuset Linds som överklagade Region Gotlands beslut om den nya detaljplanen för kvarteret Stenhuggaren.

Ägarna till växthuset är missnöjda med att deras in- och utfart stängs - och att länsstyrelsen ansåg att de inte ens var berörda av den nya detaljplanen och därför inte kunde klaga.

Som stöd för överklagandet har de lämnat med Trafikverkets ställningstagande för att de behövs en ny rondell på platsen på väg 148 - men de vill fortsätta utreda trafiklösningen vid stormarknadsområdet där Ica Maxi redan finns och där Konsum vill bygga nytt.

Men regeringen säger alltså nej till överklagandet.