Silte

Strandbod blir fråga för domstol

En strandbod i Silte tas upp i miljödomstolen. Ägaren fick dispens från strandskyddet för att förstärka grunden. Men länsstyrelsen anser att betongplattan blev för stor och inkräktar på möjligheten att gå vid stranden.

Ägaren fick tidigare i år ett föreläggande om att ta bort delar av betongplattan. Men det vill han inte utan har vänt sig till miljödomstolen.