Gymnasieelever

Tävlar med antivåldsfilm

Elever vid Richard Steffengymnasiet i Visby har gjort en film som nominerats till Antivåldsstipendiet 2011. Totalt hade 90 bidrag skickats in i tävlingen där syftet var att komma med en idé till en informationskampanj fsom ska användas till att påverka ungas attityder till våld.

De gotländska elevernas bidrag har nu valts ut som ett av sex bidrag som går vidare i tävlingen.

Stipendiet som är på 100 000 kronor delas ut i samband med Peace & Love-festivalen i Borlänge i månadsskiftet juni-juli.