Kustbevakningen

Upptäckte olaga trålfiske

Olaga trålfiske har upptäckts i Östersjön söder om Gotland. Det är kustbevakningen som vid en övervakning såg en fiskebåt fiska med trål där det är förbjudet.

Omfattningen av det här och var båten kommer ifrån vet ännu inte polisen.