Revisorerna får mer

Mer pengar till granskning

Revisorerna får mer pengar. För i år blir blir det ett tilläggsanslag på 60 000 kronor, att använda till bland annat utbildning av nya ledamöter. Även för nästa år får revisorerna mer pengar, men det beslutet togs först efter votering.

Oppositionen var emot mer pengar, trots att de har ordförandeposten i revisorsgruppen.

Men majoriteten sa ja till 300 000 extra under nästa år för regionens revisorer.