Östra Gotland

Böter för husvagnar i reservat

En markägare har dömts för brott brott mot områdesskydd. Markägaren har utan tillstånd satt upp tre husvagnar inom ett område som är naturreservat. Husvagnarna ses därför som svartbyggen och ägaren får nu 60 dagsböter.