Regionen kritiseras av revisorerna

Region Gotland får skarp kritik av regionens revisorer.
Det gäller momsredovisningen där regionen i många fall dragit av för lite i moms.

Kritiken mot regionen är klar. Den interna kontrollen av momshanteringen är i flera fall inte tillräcklig, står det i revisionsrapporten och regionen har betalat både för lite men i synnerhet för mycket i moms och har flera tusen att få tillbaka av skatteverket. Det gäller t ex 30 leverantörsfakturor där regionen inte gjort dom momsavdrag man haft rätt att göra. Det handlar om 111.000 kronor som regionen kunde gjort avdrag för men som man missat.

Inom folktandvårdenden har momsredovisningen inte fungerat vid försäljning av varor. Det bertor på felinställning i verksamhetssystem och att några manuella rutiner för korrekt momsredovisning saknas.

Vid representation har inte momsen redovisats korrekt.

Och vad gäller leasingbilar kan man dra av halva momsbeloppet. Regionen har dragit av hela beloppet. 9 av 10 leasingfakturor är felaktiga, konstaterar revisorerna och föreslår samtidigt regionen hur man kan bli bättre.

Och det revisorerna kräver är att rutiner införs.

- med regelbunden uppföljning. Och det - gäller framförallt folktandvården, representationen men också leasingfakturor för bilar

Regionen har sommaren på sig att fundera ut vilka åtgärder man ska vidta för att bli bättre på att redovisa moms