Kommunens hemsida

Karta ska visa till naturvärden

En så kallad naturvärdeskarta ska upprättas över Gotland. Tanken är att alla naturvärden ska läggas in i en databas och där man lätt ska kunna se vilka naturvärden som finns i ett visst område.

En viktig del i projektet är områden runt tätorter, eftersom det ofta finns önskemål om att bygga här samtidigt som dom här områdena är viktiga för människors fritid och hälsa.

Naturvärdeskartan ska läggas ut på kommunens hemsida, så att alla kan ta del av den.