Kyrkan satsar på vindkraft

1:56 min

Kyrkan på Gotland planerar att bygga egna vindkraftverk på en del av sin skogsmark. Det är ett sätt att trygga el-användningen i framtiden, samtidigt som det kan bli en bra investering, förklarar Bertil Hägg, ledamot i egendomsnämnden i Visby stift.

Kyrkan är i dag en storkonsument av el eftersom de flesta byggnader fortfarande värms upp av el. Några sockenkyrkor har infört andra värmesystem som tex bergvärme, men eftersom det är en såpass långsam uppvärmning passar det inte i kyrkor som bara värms upp till gudstjänster och olika högtider.

Därför vill kyrkan på Gotland passa på att utnyttja en del av all sin skog och bygga vindkraftparker. Och det är stora markarealer som kyrkan äger i många olika socknar. Tanken är då att samarbeta med andra markägare och boende, så att förtjänsten på vindkraften fördelas i bygden.

Den mark som är närmast i planeringen ligger på Lojsta hed. Där är det möjligt att bygga mellan femtio och hundra vindkraftverk, men exakt hur många det blir är ännu inte klart.

Det här med vindkraft har ju vållat mycket diskussioner på många håll, men Bertil Hägg har än så länge inte märkt något motstånd mot kyrkans vindkraftutbyggnad. Och han är mån om att påpeka att kyrkan inte vill förstöra vare sig kulturhistoriska miljöer eller värdefulla naturvärden.