Lasarettsområdet

Inglasaning av altan överklagas

En familj på norr i Visby vill ha en större altan så att den stora familjen får plats. Det skriver de till länsstyrelsen, sedan byggnadsnämnden sagt nej till altanbygget.

Altanen ska glasas in, och det är viktigt för familjen eftersom vindarna kommer från sydväst och är kalla på våren och försommaren.

Även andra i området har fått bygga till och det är inte alltid efter detaljplanen eller estestiskt tilltalande, skriver husägaren i i sitt överklagande till länsstyrelsen.