Färre djurskyddsinspektörer

Risk att fler djur far illa

1:41 min

Länsstyrelsens ansträngda ekonomi riskerar att drabba djurskyddet. Fram tills nyligen fanns tre djurskyddsinspektörer, nu är de två.

De senaste åren har länsstyrelsen blivit allt mindre och i år saknas nästan fyra miljoner kronor i budgeten. Landshövdingen har skrivit till regeringen om den besvärliga situationen, men än så länge är det oklart om det blir några mer pengar.

Anställningsstopp råder tills vidare och vid semestrar och sjukdom tar man inte heller in någon extra. Det innebär att djurskyddet enbart får ägna sig åt ta emot och göra kontroller när det görs någon anmälan och de får man in hela tiden:

  - Än så länge klarar vi oss, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström, men det blir svårt att hinna med de egna projekt vi vill satsa på att förbättra djurhållningen på Gotland. I stället ägnas de mesta krafterna åt att ta emot anmälningar från allmänheten och göra kontroller.

Senast i måndags fick länsstyrelsen in sex anmälningar om misstänkt vanvård av djur.

- Men jag hoppas ändå att vi ska kunna genomföra den satsning vi planerat om att kontrollera att beteslagstiftningen följs, så att bönderna släpper ut sina mjölkkor.