Utbyggnad av vindkraft går fortare utomlands

6:25 min

Vindkraftsdialogen är inte lika dramatisk utomlands som i Sverige visar regeringens undersökning.

Ja hur stor hänsyn ska nyvindkraft ha för försvarets intressen där uppe i luften?

Regeringen fattade beslutat om att göra en internationell jämförelse om vindkraftsutbyggnad och militär flygverksamhet i slutet av förra året och nu har en lägesredovisning presenterats.

Diskussionen har ju handlat om hur försvarets flygverksamhet ska förenas med fortsatt vindkraftsutbyggnad. Och nu har man alltså tittat på hur andra länder löst detta.

Daniel Johansson, statssekteterare vid näringsdepartementet, säger att undersökningen visar att samarbetet mellan försvar och vindkraft ser bättre ut i de länder som undersökningen tittar på:
– I Danmark, Norge, Finland och Tyskland är diskussionen inte lika dramatiskt som här, dialogen fungerar bättre, säger Daniel Johansson.

Den fullständiga undersökningen med konkreka förslag kommer att presenteras i november.