Tillväxtverket

Tre miljoner till kvinnors företag

Gotland får 3,3 miljoner att satsa på kvinnligt företagande. Pengarna ska gå till rådgivning, utbildning och nätverkande och syftet är att öka tillväxten och lönsamheten i företag som drivs av kvinnor.

Totalt har Tillväxtverket fördelat 90 miljoner till företagande kvinnor i hela landet.