Högskolestudier

Få studenter läser vidare

Bara var tionde tjej som tar studenten på Gotland läser direkt vidare vid högskolan. Antalet pojkar som väljer att läsa vidare direkt efter gymnasiet är ännu färre, bara drygt sex procent.

Därmed ligger Gotland kvar i bottenstatistiken över andelen unga som läser vidare på högskolan.

Tittar man däremot på hur många som börjat läsa på högskolan fem år efter studenten så är andelen högre. Då har över 40 procent av kvinnorna börjat läsa, men också drygt 30 procent av männen. Trots det ligger Gotland bland de län i landet där antalet som läser vidare är lägst.

I Uppsala har ungefär hälften av alla ungdomar börjat läsa vidare när de fyllt 24 år. Men på Gotland är andelen 37 procent.

Få fuskar

Två studenter vid högskolan på Gotland stängdes av på grund av fusk, under förra året och högskolan hamnar bland de lärosäten i landet som hade minst antal avstängningar enligt siffror från Högskoleverket.

Lägst andel avstängda i förhållande till antalet helårsstudenter, hade Göteborts universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Högst andel studenter som stängdes av eller varnades på grund av fusk fanns vid i Södertörns och Mälardalens högskolor.