Roma

Kompostanläggning täcks över

1:39 min

Genom att bland annat bygga stödmurar som täcks över med ett tak, ska problemen med läckande lakvatten från hushålls-kompostavfallet i Ragn-Sells anläggning i Roma lösas.

Det var i vintras som larmet kom att Ragn-Sells kompostanläggning i Roma läckt förorenat lakvatten till Gothemsån under flera månader, utan att några åtgärder hade gjorts. Processen skulle göra kompostpåsarna till jord, men det hela fungerade inte, eftersom det svämmade över när det regnade.

Problemen ledde till att avfallet istället transporterats till fastlandet, vilket också orsakat problem med dålig lukt på färjorna.

Men nu ska alltså Ragn-Sells bygga en hall med stödmurar och ett tält-tak så att det inte ska kunna regna in i anläggningen. Dessutom kopplar man på sig till de kommunala avloppet, så att dammarna kan tömmas.

Men däremot finns det ännu ingen bra lösning för att ta hand om kompost-avfallet här på Gotland. Avfallet mellanlagras i Roma, men körs fortfarande till fastlandet för att omvandlas till jord där. Men Johan Börje på Ragnsells vill hellre låta komposten gå till biogas som produceras på Gotland.