DO utreder

Kommunen anmäld för diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen DO har fått en anmälan om diskriminering från en person som sökt arbete  inom Gotlands kommun.

DO vill nu att kommunen ger sin syn på anmälan och bland annat svarar på hur rekryteringen går till, hur många män och kvinnor som sökt det aktuella jobbet och på vilka grunder de person anställdes bedömdes bättre än personen som gjort anmälan.