Mer papper - mindre lektioner för skollärarna

1:52 min

På tisdag  slutar sommarlovet och en ny skoltermin börjar. Men för lärarna innebär det nya läsåret inte bara undervisning utan också en massa planering och dokumentation.
– Förut kunde man förlita sig på att om det inte var nåt problem så var det bra - men nu måste man dokumentera allting. Man får för lite tid till det pedagogiska, det som är det roliga, säger läraren Kerstin Karlsson.

Dokumentationen krävs för att i framtiden ska bevisa att skolan gjort tillräckligt för en elev. För det blir allt vanligare att skolor anmäls för bristande insatser.

- Det har blivit tuffare för oss, säger Aina Mattsson som undervisar i svenska och franska på Solbergaskolan.

Upp till 10 år måste de spara sin kalender för att bevisa att det hållits möten, att nya åtgärder planerats regelbundet. Flera av öns skolor har redan eller ska införa systemet Schoolsoft där föräldrar i datorn kan logga in på en sida på internet och få veta vad som händer i skolan - det stjäl också tid.

Problemet är bara att skolorna inte har datorer så att det räcker. Kerstin Karlsson och Aina Mattson ingår i ett arbetslag med sju lärare - med de har bara två datorer att dela på.

- Man tar hem arbetet helt enkelt och jobbar extra, säger Aina Mattson.