Inleds i höst

Museisamarbete i Östersjön

Gotlands museum har inlett ett samarbete med andra museer runt Östersjön. Totalt är 14 museer intresserade av samarbetet, däribland det prestigefyllda Eremitaget i S:t Petersburg, och museer i Estland, Lettland och Litauen.

Nu i höst kommer det att hållas ett första gemensamt seminarium på Gotland i början av oktober. Avsikten är att man ska skapa ett långsiktigt nätverk.