Medeltidsveckan på export

Den tyska Hansestaden Soest, som är vänort till Gotland, ordnar den här veckan ett slags medeltidsvecka med inspiration från Visby.

 
Det handlar om en historisk belägring.
Fyra personer från Gotland är inbjudna att delta. Bland annat Conny Kristensen Gahnström, som är vice ordförande i regionfullmäktige.