Omfattar 189 miljoner

200 löste in rederiaktier

Drygt 200 aktieägare gick med på Gotlandsbolagets erbjudandet om inlösen av aktier i rederiet. Bolaget har löst in nära 270 000 aktier. Vilket motsvarar 189 miljoner kronor.

Huvudägaren i rederiet, det vill säga familjen Nilsson, har löst in drygt 95 000 aktier.

Det skriver Rederi AB Gotland i ett pressmeddelande.