Ojnareskogen

Staten har inte råd att köpa skyddsvärd natur

1:43 min

Den mark som företaget Nordkalk nu köpt vid Ojnare myr i Bunge, ville också Naturvårdsverket köpa. Men Nordkalk bjöd över dom bud som Naturvårdsverket lade, och blev därmed ägare till 30 hektar mark som länsstyrelsen ville skydda.

Sofia Bothorp är medlem i föreningen Bevara Ojnareskogen och säger att hon tycker det är bekymmersamt att staten inte har råd att köpa in den här typen av områden.

Nordkalk köpte marken för 1,5 miljoner kronor, och naturvårdsverkets handläggare Bo Lundin säger att man kom till en punkt då man insåg att motparten hela tiden kommer att bjuda över.

Även Föreningen bevara Ojnareskogen hade planer på att lägga ett bud:

- Vi väntade på att vi skulle få veta när budgivnigen var på gång, men vi blev inte informerade i tid, så för oss är det väldigt sorgligt, säger Sofia Bothorp.