Sjukgymnast:

Barns styrketräning bör kontrolleras

1:17 min

Fler och fler barn och ungdomar styrketränar på gym. Tidigare har det funnits farhågor för vad det kan få för följder och det har funnits en 15-årsgräns för att träna. Den är numera borttagen på många gym sedan forskning visat att det inte är skadligt, utan kan vara hälsosamt om det görs på rätt sätt.

Sjukgymnasten Arne Silvergren säger att det krävs medicinska kunskaper och att någon ansvarig på gymet är närvarande och har kontroll på hur barnen tränar.

Även föräldrar bör vara med för att vara säkra på att barnen tränar på rätt sätt.