Diskussion om Gotlands företagsklimat

13 min

I resultatet av Sveriges Kommuner och Landstings undersökning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare fick Gotland fick uselt betyg av företagarna - inte minst när det gäller hanteringen av bygglovsärenden och serveringstillstånd. Gotland placerade sig på en blygsam 157:e plats av de 166 kommuner som svarat. 

I Eter diskuterade regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S), Lars Thomsson (C) gruppledare och tidigare ordförande i byggnadsnämnden, Magnus Wiman, hotelldirektör och entreprenör samt Anders Thomasson, regionchef för Svenskt Näringsliv.