Antalet allvarliga vårdskador ökar

1:45 min

Antalet anmälningar av allvarliga vårdskador har ökat drastiskt inom den gotländska sjukvården. Sammanlagt har det i år gjorts tjugotvå Lex Maria-anmälningar till Socialstyrelsen, vilket är mer än dubbelt så många som tidigare år.

Redan i juli var antalet anmälningar betydligt högre och chefläkare Gunnar Ramstedt vid Visby lasarett förklarade då ökningen med den nya patientsäkerhetslagen. I och med att klagomålen utreds på ett annat sätt görs, enligt Ramstedt, också fler Lex Maria-anmälningar.

Backar man bakåt de fem senaste åren har antalet anmälningar legat på runt tio, att jämföra med de 22 anmälningar som gjort hittills. Det handlar både om allvarliga vårdskador eller när det finns misstanke allvarliga vårdskador. Och det kan handla om allt från felaktiga operationer till missad röntgen. I några fall har patienter avlidit på grund av att de inte fått vård i tid.

Ett av de fall som anmälts nyligen är en äldre kvinna som blev förlamad på grund av felbehandling av en infektion i ryggen. Och i ett annat fall avled en äldre man av en hjärntumör på grund av att diagnosen blev fördröjd i över ett halvår, trots att mannen besökte sjukvården vid flera tillfällen.

Chefläkare Gunnar Ramstedt skriver i ett meddelande att han framför en djup ursäkt för det som hänt patienterna och att samma fel inte får hända igen.

Nu granskas anmälningarna av Socialstyrelsen.

Vi har också försökt, men inte kunnat nå Gunnar Ramstedt för en intervju om den senaste ökningen av Lex Maria.