Länsstyrelsen konstaterar

Inget vatten med god ekologisk status

Här på Gotland är det inte något vattendrag som uppnår det som kallas god ekologisk status, och det är tveksamt om vi kommer att klara det målet fram till 2015, konstaterar länsstyrelsen.

Det finns fortfarande mycket för myndigheterna att göra för att förbättra vattnet. Det anser Vattenmyndigheterna, som analyserat det arbete som landets länsstyrelser, kommuner och regioner gör.

För att förbättra vattenkvalitén arbetar länsstyrelsen bland annat med rådgivning till lantbrukare, för att få ner kemikalieutsläppen.

Dessutom har man utarbetat lokala åtgärdsprogram.