Gasledningens ljud ska mätas

Forskare kommer att mäta ljudnivåerna i Östersjön vid Nordstreams gasledningar.

De vill mäta det naturliga bakgrundsljudet i området samt Nordstreams anläggningsarbete när de bygger och plöjer ner rör nummer två.

Slutligen ska dessa mätningar jämföras med bakgrundsljudet från den kommersiella fartygstrafiken.

När all data från mätningarna samlats in genomför forskarna en analys av de olika ljudnivåerna. Baserat på tidigare erfarenheter kan forskarna även ta reda på ljudnivån under andra förhållanden.

Mätningarna startar i början av nästa år och beräknas pågå under två månader. Enligt ett maritimt direktiv från EU, som börjar gälla under nästa år, är Sverige skyldiga att kontrollera ljudnivån i havet.