Fjärrvärmen dyr på Gotland

Fjärrvärmen på Gotland fortsätter att vara dyr, jämfört med resten av landet. Det är branschorganisationen Svenska Fjärrvärme som varje år jämför fjärrvärmepriserna runt om i landet.

Av 229 kommuner är det bara 10 som är dyrare än Gotland. Här på ön kostar värmen 94.71 öre per kilowatt-timme. Snittet i landet ligger på 81.83 öre på småhus.

Och dessutom har priset på Gotland också ökat de senaste sju åren.
2004 var priset 75 öre per kilowatt-timme.

Och att priset på fjärrvärme är högt på Gotland är ingen plötslig förändring. Förra året rankades i vilka län i landet som fjärrvärmepriset var högst. Och då var priset på Gotland näst högst i landet.

- Orsakerna till Gotlands höga priser är fler, säger Sören Larsson på GEAB.

Marknaden är begränsad vad gäller bränslet på ön. Det gör att priserna ökar. Dessutom är tillgången till entreprenörer begränsat, vilket ger ökade kostnader för GEAB, som de senaste åren legat 5,6 7 procent över riksgenomsnittet på fjärrvärmepriserna.

På fastlandet är konkurrensen större, vilket pressar priserna, säger Sören Larsson.