Kooperativ verksamhet ansöker om pengar

Nu görs ett försök att få igång föreningen "Coompanion - kooperativ utveckling Gotland". Den lokala verksamheten har i brist på pengar varit vilande en tid, men ordförande Claes-Göran Nilsson tycker att verksamheten behövs och ansöker därför om drygt 300 000 kronor i bidrag från Region Gotland.

Coompanion Gotland har funnits sedan 1997 och enligt föreningen själv har man genom rådgivning hjälpt till att skapa drygt 70 nya företag.

Det rör sig främst om sociala företag för att hjälpa sjuka och handikappade till jobb.