Nya vattenmål för Gotland

1:54 min

För att nå målet god kvalité år 2015 arbetar länsstyrelsen och vattenråden nu med lokala mål på olika delar av ön.

Grunden för de sju vattenråden på ön och det åttonde som är på gång är ett EU-direktiv som säger att alla vatten ska ha bra kvalité år 2015.

Förslag från länsstyrelsen har skickats till Region Gotland och vattenråden. Alla har inte börjat diskutera vad som måste göras inom deras område, men i Östra Gotlands vattenråd vet de redan hel del om problemen, säger dess ordförande Peet Tüll. Även inom vattenrådets område finns olika lokala problem - på vissa håll är det vattenbrist, på annat håll finns vatten - men där behövs våtmarker för att stoppa flödet regn- och smältvatten och få bort näringsämnena som leder till övergödning.

Det största vatten-problemet på ön är dåligt grundvatten. Orsaken kan vara enskilda avlopp, lantbruk eller reningsverk som släpper ut förorenat vatten och som sen sipprar ned den sprickiga och porösa kalkberggrunden.

Radio Gotland har tidigare uppmärksammat Region Gotlands reningsverk som ibland släpper ut orenat avlopp.