Riksdagsfråga om färjeupphandlingen

I en fråga i riksdagen till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) undrar Siv Holma, vänsterpartist i trafikutskottet, hur regeringen tänker utforma framtidens Gotlandstrafik för att fylla gotlänningarnas, besöknäringens och näringslivets behov av billiga och miljövänliga transporter.

Trafikverket arbetar just nu med att förbereda 2015 års upphandling av Gotlandstrafiken.

- För att villkoren ska vara jämlika för alla i landet får det inte vara dyrare att resa mellan Gotland och fastlandet än att resa på väg i andra delar av landet.

Vi kan förutse att bränslepriserna kommer att öka, men detta får inte drabba gotlänningarna i form av högre biljettpriser. Samtidigt måste samhället växla över till miljövänliga drivmedel, anser Siv Holma.