Säveskolan

Akuta luftproblem efter mögel

1:59 min

Problemen med luften i det så kallade F-huset vid Säveskolan har förvärrats. Läget är nu akut sen mögel också hittats under aulan, som måste stängas. Även cafeterian i skolan hotas av stängning.

Flera elever har svårt att vistas i lokalerna utan att äta allergitabletter och för en tid sedan svimmade några elever av den dåliga luften.

Ända sedan skolan byggdes för 40 år sedan har det varit problem med luften. I omgångar har beslut tagits att husen ska rivas. Arbetsmiljöverket har flera gånger krävt förbättringar, ventilationen har setts över, men nu har problemen blivit värre.

Murgrönan som växer runt aulan, har stoppat dräneringen och fukten har sugits upp i väggarna. Och än värre blev det när arbetet med att dränera runt aulan startade. Dieselångor sögs in i ventilationen och i ett av klassrummen svimmade några elever av avgaserna.

- Nu måste F-huset rivas säger Per Edman är ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

- Det är klart irriterande att vi inte kan samla alla lärare och elever i en stor lokal  och måste nu se över undervisningen, säger Anders Gardelin, som är biträdande rektor vid Elfrida Andrégymnasiet.

Tidigare rapportering om F-huset: