Fardume träsk

Klartecken för hus i Rute

En kvinna från Stockholm får bygga ett bostadshus vid Puttersjaus i närheten av Fardume träsk i Rute, men turerna har varit många och planerna har överklagats ända till miljödomstolen.

Först sa byggnadsnämnden nej till bygget, men senare sa länsstyrelsen ja. Frågan lämnades därför till miljödomstolen i Stockholm för ett avgörande och domstolen avslår överklagadnena, vilket betyder att kvinnan har rätt att bygga sitt hus.