M-motion

Föräldrar behöver stöd

Region Gotland bör utveckla stöd och hjälpinsatser för familjer där en eller båda föräldrarna har kognitiva svårigheter och behöver stöd för att klara sitt föräldraskap.

Det föreslår moderaten Simon Härenstam i en motion till regionfullmäktige.

De flesta av de här personerna har knappa ekonomiska och sociala förhållanden och barnen riskerar att växa upp socialt isolerade, vilket kan försena utvecklingen och de är oftare än andra barn utsatta för mobbing.

Därför behövs en organiserad stödgruppsverksamhet på Gotland så att barn och föräldrar kan träffa andra i liknande situation, anser Simon Härenstam.