Filmläger på ön

I slutet av september blir det ett internationellt filmläger på Gotland inom ett EU-projekt.

Det är barn och ungdomar i östersjöskärgården, från Stockholm, Gotland, Åland, Väståboland och Estland som är med.

Under lägrets tre dagar kommer barnen att fördjupa sig i filmskapandets konst, men också hinna med att utforska Gotland.

 Lägret startar redan på färjan , i biografen, där barnen ska se filmer de själva gjort.