Tommy Gardell, S

Skola går före idrottshall

1:22 min

Nya lokaler till Säveelever är viktigare än eni idrottshall. Det säger socialdemokraten Tommy Gardell, sedan det blivit känt att luften i det sk. F-huset akut blivit sämre.

I 40 år har problemen diskuteras och Gardell, som tidigare också varit ordförande i tekniska nämnden skäms för att huset inte revs under hans förra mandatperiod.

I omgångar har ventilationen byggts om, men problemen är kvar. Arbetsmiljöverket har lagt ett vite på 800 000 kronor, om inte luften blir bättre. Sedan det i veckan visades sig att också aulans källare är fylld av mögel har problemen även i F-huset förvärats.

Elever tvingas äta allergitabletter för att vara i huset. Tommy Gardell vill att budgetberedningen i början av oktober fattar beslut om att huset ska rivas eller på annat sätt förbättras och eleverna få nya lokaler - även om det innebär att bygget av den planerade idrottshallen för vänta.

Det är viktigare att ungdomar i skolan får en bättre miljö, säger han.